Stel je vraag
0

Biologie: erfelijke informatie in de cel: DNA

asked 2016-08-16 01:51:16 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2016-08-16 01:52:20 -0500

Is er een structuur in de volgorde van de baseparen in DNA? Ik lees mijn cursus bio van 2 jaar geleden en vind er deze oefening in terug (zie foto):

IMG_9313(1).JPG

Ik heb moeite met oefening 5, waar er gevraagd wordt om de basen aan te vullen in de figuur vanuit de gegeven 2 basen. De 2 basen die gegeven zijn, heb ik in geel omcirkeld. Mijn vraag is: hoe kan je van hieruit de rest van de baseparen bepalen? Is er een bepaalde structuur? Ik kan het nergens in mijn cursus terugvinden. Ik weet wel dat A(denine) en T(hymine) samenhoren; en ik weet dat er 2 waterstofbruggen tussen hen zijn. Ik weet ook dat G(uanine) en C(ytosine) een basepaar vormen, met 3 waterstofbruggen ertussen. Maar hoe weet ik welke base van het paar in de linkse DNA-streng moet en welke er in de rechtse DNA-streng moet? Bijvoorbeeld: op de voorlaatste rij heb je het basepaar A-T (A in de linkse DNA-streng en T in de rechtse) en in de rij daarboven zijn de A en de T omgewisseld. Waarom is dat?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-28 09:57:47 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Je moet idd altijd A aan T binden en C aan G. En gewoon kijken vanuit je gegeven.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-16 01:51:16 -0500

Aantal keer gelezen: 193 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17