Stel je vraag
0

Fysica - kinematica

asked 2016-08-17 02:28:19 -0500

Sofie.Reyniers gravatar image

Wanneer een voorwerp van 10 m hoogte valt, dan is de snelheid waarmee het de grond bereikt gelijk aan v. Van welke hoogte moet je hetzelfde voorwerp laten vallen om een eindsnelheid van 2.v te bekomen.

a) 14,1 m b) 15 m c) 20 m d) 40 m


Ik was begonnen met de snelheid te berekenen in de eerste situatie: x=10-5t²=0 v=g.t hieruit verkreeg ik dan dat t de vierkantswortel van 2 is en v ongeveer 14 m/s

Hierna wou ik de 2de situatie uitrekenen, maar kwam ik vast te zitten: 2v=28 m/s v=14 m/s Dus hebben we dezelfde situatie als in het begin, wat niet klopt natuurlijk.


Alvast bedankt!

PS: het antwoord zou D (40m) moeten zijn

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-08-17 04:49:02 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2016-08-17 04:52:05 -0500

Hallo Sofie

Je moet v' = 2v gebruiken en niet v. Dus je hebt weldegelijk 28m/s nodig voor de nieuwe v (ik noem hem graag v').

Ik zou ook deze formule gebruiken (dit is de formule voor de snelheid wanneer het voorwerp de grond raakt bij een valbeweging): v=sqrt(2 * h0 * g). "Sqrt(...)" betekent: "de wortel van..." en h0 is de hoogte (dus hier 10m) en g is de valversnelling. Bereken eerst de eindsnelheid voor h0 = 10m, dit zal 14m/s uitkomen, zoals je al zei. Gebruik dan dezelfde formule, maar vervang v door v' (v' is gewoon 2v, dus v' = 28m/s) en probeer de nieuwe h0 te vinden. Lukt het nu?

Ik hoop dat dit duidelijk was.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-17 02:28:19 -0500

Aantal keer gelezen: 318 keer

Laatst gewijzigd: Aug 17 '16