Stel je vraag
1

Biologie: genetica vraagstuk

asked 2016-08-17 05:17:29 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Kan er iemand me helpen met dit vraagstuk? Ik weet niet goed op welke methode ik het moet oplossen:

Een witogig bananenvliegje wordt gekruist met een roodogig. Onder de F zijn er 110 witogige en 96 roodogige vliegjes. Hetzelfde witogig vliegje laat men nu kruisen met een ander roodogig vliegje. Nu hebben alle 210 nakomelingen rode oogjes. Als alle F1 vliegjes van de twee kruisingen onderling willekeurig kruisen, hoe is dan de verhouding rood/wit onder de F2?

Vanuit de opgave heb ik kunnen afleiden dat rood dominant is over wit en dat het eerste roodogig vliegje heterozygoot is en het tweede roodogig vliegje homozygoot is. Ik heb het vraagstuk op 3 methoden proberen oplossen en weet niet welke van de 3 de juiste methode is (of misschien zijn ze alledrie fout). Hier is hoe ik het heb geprobeerd: IMG_9345.JPG

Bij methode 1 heb ik de twee situaties (wit met het eerste rode vliegje = situatie 1 en wit met het tweede rode vliegje = situatie 2) afgesplitst en kom ik dus op 2 aparte uitkomsten. Bij methode 2 heb ik de kruisingen van de twee situaties apart uitgevoerd en heb ik het resultaat samengevoegd (dus ik heb de F2 generatie van beide situaties samengevoegd en heb dan een verhouding gemaakt). Daardoor heb ik 1 uitkomst. En bij methode 3 heb ik de kruisingen van de twee situaties apart uitgevoerd en heb ik het resultaat van de tweede situatie (= wit vliegje met het tweede rode) achterwege gelaten, omdat dit hetzelfde resultaat is als de mogelijkheid 1 van de eerste situatie (zie foto).

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-08-17 13:40:58 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Al opgelost, toch bedankt!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-17 05:17:29 -0500

Aantal keer gelezen: 192 keer

Laatst gewijzigd: Aug 17 '16