Stel je vraag
1

wiskunde 1.1.19

asked 2016-08-17 06:44:18 -0500

Laura.Mertens gravatar image

hallo,

Ik zit een beetje vast bij deze oefening. Ik heb dus de euclidische deling uitgevoerd en dan mijn rest gelijk gesteld aan nul, maar wat moet ik nu doen?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-08-18 13:29:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij de euclidische deling is de rest (a-1-ab+b²)x + (a²-a+b) dus moet je een stelsel maken met (a-1-ab+b²)=0 en (a²-a+b)=0

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

super, ik snap het! Danku

Laura.Mertens ( 2016-08-22 04:13:07 -0500 )edit
0

answered 2016-08-17 16:11:39 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er zijn twee termen die gelijk gesteld moeten worden met nul, de coefficiënt van x en deze van de getallen. Dit vormt een stelsel.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dus mijn rest gelijk stellen aan nul is juist eh? Maar ik snap niet hoe ik aan de tweede vergelijking kom voor een stelsel.

Laura.Mertens ( 2016-08-18 02:47:44 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-17 06:44:18 -0500

Aantal keer gelezen: 235 keer

Laatst gewijzigd: Aug 18 '16