Stel je vraag
0

wiskunde 1.4.5

asked 2016-08-19 13:59:34 -0500

Alexander.Callebaut gravatar image

ik begrijp niet goed hoe je aan het percentage komt van de eiwitten in dat mengsel. Ik had als stelsel: 15x +20y + 8z = 72 5x +9y +8z = 8 30x +20y +10z=20

Die 72 bekom ik door hhet percentage vetten ( 8%) en het percentage water (20%) af te trekken van 100%. Als ik dit stelsel dan verder uitwerk kom ik niet op de juist waarde uit.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-08-19 16:46:51 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Niemand heeft dan ook gezegd dat er alleen water, eiwitten en vetten in het mengsel zitten. (Er zouden bijvoorbeeld ook vezels in kunnen zitten...)

Probeer eens met X+Y+Z=50
Het vetgehalte in 50 gram is 4 gram en water in 50 gram is 10 gram. Dan schrijf je de vergelijkingen voor water en vet naar de grammen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-19 13:59:34 -0500

Aantal keer gelezen: 173 keer

Laatst gewijzigd: Aug 19 '16