Stel je vraag
2

Chemie - koolstofverbindingen

asked 2016-08-20 03:57:17 -0500

Sofie.Reyniers gravatar image

updated 2016-08-25 06:56:05 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Een koolwaterstof A met als formule C6H10 laat met voldoende lang reageren met een ruime overmaat H2 met Pt als katalysator. Men bekomt na afloop van de reactie een product C6H12. Welke van de volgende beweringen is juist?

A. Het product A bevat 2 dubbele bindingen

B. Het product A bevat een dubbele binding en een ring

C. Het product A bevat 2 ringen

D. Het product A bevat een drievoudige binding


Ik weet dat C6H10 twee onverzadigdheden heeft en C6H12 heeft er één. Maar elke optie heeft toch twee onverzadigdheden waarbij er één kan wegvallen door toevoeging van H2?


Alvast bedankt!

(Het antwoord zou B moeten zijn)

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-08-21 11:26:48 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Perfect geredeneerd!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-20 08:19:12 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2016-08-20 15:19:16 -0500

Maar een ring is een sterke binding die niet zal worden open gebroken. Helpt deze informatie om tot de juiste oplossing te komen?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-20 11:24:08 -0500

Sofie.Reyniers gravatar image

Ah oké, dat maakt het inderdaad duidelijker! Dank u

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Kan je dan nog even aangeven voor je collega's hoe je tot oplossing B komt.

Koen@REBUS ( 2016-08-20 15:16:00 -0500 )edit

Bij A en D zullen de bindingen weggaan door het overmaat aan watestof en bekomt men C6H14 ipv C6H12. Bij B gaat enkel de dubbele binding weg bij toevoeging van H2, aangezien een ring te sterk is om opengebroken te worden. Bij C zullen de beide ringen blijven ondanks de H2 want ze zijn te sterk.

Sofie.Reyniers ( 2016-08-21 02:39:39 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-20 03:57:17 -0500

Aantal keer gelezen: 594 keer

Laatst gewijzigd: Aug 21 '16