Stel je vraag
1

Chemie - chemisch rekenen

asked 2016-08-20 04:36:21 -0500

Sofie.Reyniers gravatar image

Een waterstraal uit een boiler bevat 521 ppm HCO3- . In aanwezigheid van een overmaat calciumionen ontstaat een neerslag van calciumcarbonaat en verdampt koolstofdioxide. Hoeveel neerslag ontstaat bij het neerslaan van al het HCO3- in 721 ml waterstraal.

A. 0,16 g

B. 0,31 g

C. 0,62 g

D. 0,84 g


Hoe begin ik aan deze oefening?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-08-22 07:14:22 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zie ook Chemie Hoofdstuk 3 - p 55 van 29/05/2016 met opbouwende info.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-22 02:04:11 -0500

Sofie.Reyniers gravatar image

Oke, ik zat dus vast met ppm.

m(HCO3-)= 721 x 521 x 10^-6 = 0,376 g

n(HCO3-)= 0,00616 mol

n(CaCO3)= 0,00307 mol

m(CaCO3)= 0,31 g

Dus inderdaad antwoord B, dank u!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-21 12:44:26 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De reactievergelijking en coëfficiënten zijn correct. Nu nog ppm correct omzetten naar gram/ml. 521 ppm betekent dat je per ml water 521 × 10 tot de min zesde g HCO3- hebt. Je kan dus berekenen hoeveel mol dit betekent in 721 ml. Rekening houdend met de verhoudingen in de reactievergelijking en de molaire massa van CaCO3 kom je tot oplossing B. Lukt dat?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-20 08:26:56 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2016-08-20 15:20:16 -0500

Zoals voor elke opgave over stoechiometrisch rekenen dien je eerst de reactie uit te schrijven. Daarna je reactie uitbalanceren (schrijf de juiste coëfficiënten voor de moleculen). Reken je gegevens om naar mol en vul deze in je schema in. Uitgaande van de opgave kan je het aantal mol waterstofcarbonaat ion berekenen uitgaande van de gegeven ppm en het volume water. Calcium ionen zijn in overmaat. Geef maar aan of het op deze manier lukt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het lukt nog niet helemaal. Ik heb als reactie 2HCO3- + Ca2+ -> CaCO3 + CO2 + H2O n (2HCO3-) = 521 x 0,721 = 375,64 De verhouding mol van 2HCO3- en CaCO3 is 1 op 2. Dus n (CaCO3) = 187,82 mol en M = 100 g/mol => m = 18782 g Dus ergens heb ik fout geredeneerd, maar waar?

Sofie.Reyniers ( 2016-08-21 11:18:39 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-20 04:36:21 -0500

Aantal keer gelezen: 748 keer

Laatst gewijzigd: Aug 22 '16