Stel je vraag
0

Kinematica: ERB vraagstuk

asked 2016-08-21 02:56:33 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Een auto rijdt met een constante snelheid van 130 km/u en wordt achtervolgd door een politiewagen met een constante snelheid van 160km/u. Hoe groot is de onderlinge afstand tussen de twee wagens 1 minuut voor de politiewagen de andere auto heeft ingehaald?

Ik kan deze oefening maar niet oplossen, hoe simpel hij ook lijkt. Kan er iemand mij op weg helpen?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-08-21 06:26:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

1 minuut voor ze op dezelfde plaats zijn rijdt de politiewagen aan 160/u en de achtervolgde aan 130/u. In de volgende minuut zal de politiewagen nog (160km/60 ) km afleggen en de personenwagen (130 km/60). Het afstandsverschil zal dus (160-130)/60 = 0.5 kilometer zijn.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-21 07:31:04 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2016-08-21 07:35:21 -0500

Dat is precies hoe ik het heb opgelost: eerst de snelheden omzetten naar minuten en dan van elkaar aftrekken. Ik kon het dus oplossen door wat te redeneren.

Maar mijn eigenlijke probleem is dat dit een vraag is uit een syllabus van een vriend en hij heeft de oplossing opgeschreven. Blijkbaar hebben ze het opgelost door de formule voor positie bij een ERB te gebruiken. Ik heb gewoon wat moeite met enkele tussenstappen te begrijpen:

Ten eerste, weet ik niet waarom er een beginpositie, x0, is bij de gewone auto, maar niet bij de politiewagen (in het geel omcirkeld op de foto).

En ten slotte begrijp ik niet hoe ze naar de in het rood omcirkelde stap zijn gegaan vanuit de vorige tussenstap. Waar komt die delta x vandaan en waarom zijn de x0, vA * t en -vP * t weggelaten? (in het rood omcirkeld en met een rode pijl aangegeven op de foto).

Foto: IMG_9355.JPG

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-21 02:56:33 -0500

Aantal keer gelezen: 807 keer

Laatst gewijzigd: Aug 21 '16