Stel je vraag
1

koolstofchemie 10.18

asked 2016-08-21 13:49:46 -0500

Clara.Bossuyt gravatar image

updated 2016-08-24 14:56:23 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste, Vraag: " Hoeveel isomeren heeft de organische molecule met brutoformule C3H8O?"

Zowel een alcohol als een ether zijn mogelijke isomeren, denk ik. Bij een alcohol kan men de OH-groep op 2 verschillende plaatsen zetten, bij een ether is er maar één mogelijke plaats? Op welke manieren kan men nog isomeren vormen? Verder, moet men bij oefeningen van isomeren (niet specifiek deze) ook rekening houden met de cyclische isomeren? Met dank.

edit retag flag offensive close merge delete

8 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-08-24 11:31:36 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De oplossing is dus 3. - Twee alcoholen (twee plaatsisomeren) - Eén ether

Jouw interpretatie en redenering is correct !

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-08-21 15:09:37 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2016-08-24 07:40:43 -0500

Je moet ook de ketenisomeren in rekening brengen en nagaan of er een chiraal C-atoom is, want dan heb je een optisch isomeer.

Zijn er bij deze molecule cyclische isomeren mogelijk? Waarom wel of waarom niet?

Geef maar even aan hoe ver je geraakt met deze informatie.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-06-04 15:07:15 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Algemeen: bij opgaven betreffende isomerie is het belangrijk na te gaan wat er wordt gevraagd. Bv. "Hoeveel isomeren heeft de organische molecule met brutoformule xyz."? Hier betreft de vraag alle isomeren van zowel a-cyclische als cyclische structuren. Zijn cyclische structuren mogelijk? Zo niet blijft het zoeken naar de mogelijkheden voor a-cyclische. Vervolgens nagaan wat er als structuurisomeren kan (Ketenisomerie ?; Plaatsisomerie ?; Functie-isomerie?). Verder nagaan of er stereoisomerie mogelijk is. Voor cis-trans-isomerie dient er een dubbele binding aanwezig te zijn met op elk koolstofatoom twee verschillende atomen of atoomgroepen. Per aanwezige dubbele binding zijn er twee mogelijkheden. Of, is er Optische isomerie? Dan dient er minstens één asymmetrisch koolstofatoom (een koolstofatoom gebonden aan vier verschillende atomen of atoomgroepen)aanwezig te zijn. Per ass. C-atoom heb je 2 mogelijkheden. Dus de opgave bepaald waar je naar op zoek bent!

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-08-24 04:15:32 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Algemeen kan je uit de opgave terugvinden welke isomeren bedoeld worden.
Indien 'alle': dan dien je de structuur-isomeren alsook de stereo-isomeren te bekijken. Gaat het enkel over structuur-isomeren: dan onderzoek je keten-, plaats- en functie-isomerie. Gaat het over functie-isomeren dan beschouw je de stofklassen ahv functionele groep. Voor stereo-isomeren onderzoek je of het om cis-trans-isomerie gaat (aanwezigheid van dubbele binding) of enkel optische isomerie (de aanwezigheid van een chiraal C-atoom). Methodisch uitwerken zal je naar de correcte oplossing leiden.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-24 13:26:28 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Tip! Als je isomeren hebt getekend kan het nuttig zijn de uitgewerkte formules van hun 'naam' te voorzien. Zo kan je vinden of er toch niet één dubbel getekend is. Vooral bij grotere moleculen kan dit voorvallen.

Hier betreft het: de alcoholen propaan-1-ol en propaan-2-ol en als ether methoxyethane.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-09 11:11:18 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-05-09 11:15:47 -0500

De analyse van Clara is juist.

De brutoformule C3H8O geeft aan dat er geen onverzadigde verbindingen zijn. Mocht er wel één overzadigde verbinding zijn ( 2 H-atomen minder dan de formule CnH2n+2) dan moet er ook gezocht worden naar ketonen of aldehyden die alkanen zijn + alcoholen en ethers die alkenen zijn. Natuurlijk komen er dan ook cyclische isomeren in aanmerking die ethers zijn en die alcoholen zijn. Want een ringstructuur staat voor 1 onverzadigde verbinding.

Een chiraal C-atoom is een C-atoom dat 4 verschillende bindingspartners heeft. In deze opgave zijn er geen chirale C-atomen terug te vinden bij de gevonden moleculen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-09 09:47:56 -0500

Elisabeth.Lemmens gravatar image

Beste,

kunnen het niet meer dan 3 isomeren zijn? Als we de dubbele bindingen verplaatsen bij de alcoholfunctie bijvoorbeeld hebben we toch weer meer opties? Of is dat niet van belang?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-23 14:04:30 -0500

Clara.Bossuyt gravatar image

Ik denk dat er geen cyclische isomeren meer mogelijk zijn omdat het aantal H-atomen dan niet meer klopt. Indien het aantal H-atomen (bv. CnH2n) wel zou kloppen, moet men dan rekening houden met cyclische isomeren? Ketenisomerie is volgens mij ook niet mogelijk indien er slechts 3 H-atomen aanwezig zijn, en elke isomeer hetzelfde resultaat zal opleveren. Bij het alcohol is er geen chiraal C-atoom aanwezig omdat het C-atoom waar de OH-groep aan gebonden is, naast het H-atoom twee dezelfde 'methyl-groepen' bevat? Bij de ether zijn er ook geen chirale C-atomen, denk ik. Misschien is mijn interpretatie van het chiraal C-atoom verkeerd, of pas ik dit begrip verkeerd toe (in mijn gedachten: een C-atoom waar vier verschillende substituenten zijn aan verbonden)? Met dank,

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-21 13:49:46 -0500

Aantal keer gelezen: 2,413 keer

Laatst gewijzigd: Jun 04 '17