Stel je vraag
0

Chemie - 4-33

asked 2016-08-22 05:24:21 -0500

Sofie.Reyniers gravatar image

Een 38% massaprocent oplossing van HCl heeft een dichtheid van 1,18 g/ml (=0,00118 g/l). Hoeveel ml van deze oplossing moet men aanlengen tot 500 ml om een 2 mol/l HCl oplossing te bekomen?

A. 81 ml

B. 41 ml

C. 36 ml

D. 8 ml


Uit de dichtheid en de massaprocent haal ik de concentratie van de oplossing:

c1 = (0,00118 x 0,38)/36,5 = 1,23 x 10^-5 mol/l.

Hierna doe ik c1 x V1 = c2 x V2 = 1 mol. V1= 1/(1,23x10^-5)= 81 400 l

Dus ergens heb ik een fout in mijn redenering, maar waar?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2016-08-22 09:18:08 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Tracht bij het uitwerken van opgaven hier telkens aandacht aan te besteden; Vaak zit een niet correct antwoord in omzettingen, eenheden, ... eerder nonchalance en onaandachtzaamheid dan niet kunnen. En wat je gevonden hebt , na correctie, is het juiste antwoord.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-22 07:11:49 -0500

Sofie.Reyniers gravatar image

1,18 g/ml is 1180 g/l. En met deze berekening kom ik uit op antwoord A. Klopt dat?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-22 07:00:03 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Tracht zelf eens te vinden waar je in de fout gaat. Indien gevonden heb je veel geleerd.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-22 05:24:21 -0500

Aantal keer gelezen: 356 keer

Laatst gewijzigd: Aug 22 '16