Stel je vraag
0

Fysica: Dynamica van 2 blokken

asked 2016-08-22 10:14:08 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2016-08-22 10:16:41 -0500

Kan er iemand hiermee helpen (zie foto onderaan)? Ik dacht eraan om het zo op te lossen: de versnellingen zijn gelijk, want anders zouden de blokken niet aan elkaar blijven. Dus de versnellingen gelijkstellen aan elkaar en de versnelling is gelijk aan de resulterende kracht gedeeld door de massa. En dan omvormen om zo de gevraagde kracht te vinden. Ik kom uit op 6 N, maar blijkbaar is het juiste antwoord 9 N.

Opgave + mijn oplossingsmethode: C:\fakepath\image.jpg

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-08-22 16:29:52 -0500

In je oorspronkelijke uitwerking mis je een kracht op de grote blok: de reactiekracht van het kleine blokje op de grote.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-22 13:20:20 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2016-08-22 13:38:39 -0500

Ah ik weet al waar mijn fout zit. Ik moet de versnelling van blokje 2 gelijkstellen aan de versnelling van het totale systeem (dus blokje 1 + blokje 2) en niet gewoon aan de versnelling van blokje 1. Dus ik moet m1 vervangen door m1 + m2.

Voor de staf van de site: Sorry dat ik zaken vraag waar ik later toch het antwoord van vind. Het heeft me 2u geduurd vooraleer ik het vond. En ik verwijderd de vraag niet, omdat er misschien mensen zijn die hier iets aan kunnen hebben. Maar als u (de staf van de site) liever heeft dat ik het verwijder, dan doe ik het graag!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Van onze fouten leren we!

Myriam@REBUS ( 2016-08-22 14:55:44 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-22 10:14:08 -0500

Aantal keer gelezen: 8,298 keer

Laatst gewijzigd: Aug 22 '16