Stel je vraag
2

chemie rendement

asked 2016-08-24 02:50:46 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-08-24 10:52:33 -0500

Johan@REBUS gravatar image

image description image description

Beste, hoe moet je deze oefening oplossen?

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-08-24 04:01:33 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zoals je aangeeft is het rendement de procentuele verhouding van de effectieve massa op de theoretische massa.We gaan er van uit dat in de gestelde vraag men effectief 1 kg aspirine wil bereiden (via de reactie met 83% rendement. Je kan dan berekenen hoeveel massa er theoretisch zou worden bereid met deze reactie. Deze massa geeft je ook info over het aantal mol aspirine dat je dan theoretisch uit de reactie kan bekomen. De reactievergelijking leidt je dan naar het aantal mol salicylzuur dat hiervoor nodig is. Met de molaire massa van het salicylzuur vindt je dan de massa aan salicylzuur welke nodig is om, met een rendement van 83% 1 kg aspirine te bereiden. Succes!

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-08-24 13:37:38 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Dus: stap voor stap en je komt er. Proficiat!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-24 11:20:52 -0500

Eline gravatar image

image description dit bekom ik uit, antwoord C

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-24 10:50:04 -0500

Johan@REBUS gravatar image

En wat heb je dan bekomen?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-24 10:26:59 -0500

Eline gravatar image

Bedankt, ik kom het uit!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-24 02:50:46 -0500

Aantal keer gelezen: 1,993 keer

Laatst gewijzigd: Aug 24 '16