Stel je vraag
0

wiskunde veelterm

asked 2016-08-24 02:54:51 -0500

Eline gravatar image

image description image description

Beste, ik dacht eerst f(-1) in te vullen in deze veelterm, en dan de nulpunten te zoeken van x^2 -2x +2 met discriminant maar kwam negatief uit, nu heb ik een euclidische deling gedaan, maar ik geraak er maar niet aan uit..

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-08-24 05:28:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Uit de 2 delingen (of deling en reststelling) kom je een stelsel van voorwaarden uit. De rest is in beide gevallen nul. Los op naar p, q en r en tel op.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-24 02:54:51 -0500

Aantal keer gelezen: 190 keer

Laatst gewijzigd: Aug 24 '16