Stel je vraag
1

chemie massa%

asked 2016-08-24 10:31:30 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-08-24 10:52:56 -0500

Johan@REBUS gravatar image

image description image description weet hier niet goed aan te beginnen, hoe kan je deze best oplossen?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2016-08-24 11:35:06 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2016-08-24 14:55:10 -0500

Dit is een correcte uitwerking. Alleen bij stap 1, het uitrekenen is niet correct en overbodig. De reactievergelijking schrijven is wel noodzakelijk.

De opgave goed lezen en stap per stap uitwerken geeft altijd een correct resultaat.

Succes !

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-24 11:28:01 -0500

Eline gravatar image

image description ik heb het op deze manier gedaan en ik bekom het wel uit, het zou 91 % moeten zijn, maar is mijn uitwerking OK?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-24 10:49:09 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het zal wellicht iets makkelijker gaan als je de opgave rustig doch volledig en grondig doorleest en de verschillende stappen ontdekt die doorlopen worden. In elk van die stappen gebeurt iets wat in de volgende stap dan wordt gebruikt. Finaal bepaal je het massaprocent; dit is de massa van het zilver (de massa die je uiteindelijk gevonden hebt) ten overstaan van de massa van de zilveren munt die je met het zuur hebt laten verdwijnen. Probeer het eens.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-24 10:31:30 -0500

Aantal keer gelezen: 236 keer

Laatst gewijzigd: Aug 24 '16