Stel je vraag
0

Wiskunde basis oefn 2.14

asked 2016-08-24 12:10:08 -0500

Louise.Langenberg gravatar image

Hallo , oefn 2.14 van de cursus heb ik voor de een of andere reden niet uitgewerkt en hier heb ik dus geen antwoord van. Als ik hem nu thuis probeer lukt het me niet . Zou iemand me mss het antwoord + de gedachtengang van de oefn kunnen geven ? Dank bij voorbaat

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2016-08-28 10:32:55 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Vul de co├Ârdinaten van de top van de parabool in en je vindt a; trandsformeer de vgl. van de cirkel in standaardvorpm en je vindt b en c

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-24 12:10:08 -0500

Aantal keer gelezen: 93 keer

Laatst gewijzigd: Aug 28 '16