Stel je vraag
2

Chemie 2016-juli vraag 4 - Algemene Gaswet

asked 2016-08-24 15:38:23 -0500

Clara.Schout gravatar image

updated 2017-07-03 02:08:52 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wat is de gemiddelde molaire molecuulmassa van een gas dat een dichtheid heeft van 5,86 gram per liter De temperatuur is 27 °C en de druk is 1000 hPa.

a) 182 g/mol b) 164 g/mol c) 146 g/mol d) 128 g/mol

Uitgaande van de gegevens ga ik ervan uit dat ik hier de algemene gaswet moet toepassen. P x V = n x R x T

P= 10 tot de 5de Pascal R = 8,31 T= 300 K Maar ik heb twee parameters die ik niet ken, n en V. Dus zit ik vast. Weet iemand hoe ik hier verder kan?

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-08-27 15:51:06 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Het antwoord is c) 146 g/mol.

Het volume voor 1 mol bereken je uit V = R x T / V in kubieke meter.

Dit volume maal de dichtheid = 146 g/mol.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-26 16:03:27 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Clara dat is correct.

Wie kan de juiste uitwerking posten?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-25 15:45:25 -0500

Clara.Schout gravatar image

Dit helpt mij op weg. Dus ik moet het volume berekenen van 1 mol met behulp van de algemene gaswet. Het vermenigvuldigen van dit volume met de dichtheid geeft dan de massa van 1 mol. Correct?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-24 17:34:55 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Misschien dat het molair gasvolume je beter op weg helpt, al dan niet bij standaardomstandigheden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-24 15:38:23 -0500

Aantal keer gelezen: 835 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '17