Stel je vraag
0

Wiskunde - kansverdeling

asked 2016-08-25 07:43:47 -0500

Sofie.Reyniers gravatar image

Neem aan dat de geslachtsverhouding jongen:meisje bij de geboorte gelijk is aan 1:1. Van een welbepaald gezin weet je dat er 3 kinderen zijn en dat één ervan een meisje is. Hoe groot is de kans dat de andere twee kinderen jongens zijn?

A. 1/4

B. 3/4

C. 3/7

D. 1/7

Antwoord C zou het juiste zijn.


Ik heb een kansboom gemaakt en kwam uiteindelijk bij (1/2)³ x 3 = 3/8

Dit antwoord staat er niet tussen, dus heb ik geen idee hoe ik het wel moet oplossen.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-08-25 08:43:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het is 3/7 omdat je al weet dat het gezin met 3 jongens er niet tussen zit.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-25 07:43:47 -0500

Aantal keer gelezen: 226 keer

Laatst gewijzigd: Aug 25 '16