Stel je vraag
1

Biologie - DNA-replicatie

asked 2016-08-26 01:59:19 -0500

Sofie.Reyniers gravatar image

updated 2016-08-26 10:05:36 -0500

Tijdens welke fase van de celcyclus gebeurt DNA-replicatie van het genoom? Hoeveel chromosomen en hoeveel DNA bevat een cel onmiddellijk na de mitose als je weet dat het aantal chromosomen van die cel na replicatie gelijk is aan A en de hoeveelheid DNA gelijk is aan B?

A. S-fase en bevat ½ A chromosomen en B DNA

B. G1-fase en bevat A chromosomen en B DNA

C. M-fase en bevat ½ A chromosomen en ½ B DNA

D. S-fase en bevat A chromosomen en ½ B DNA

Ik weet dat de replicatie in de S-fase gebeurt en dan twijfel ik tussen A en D.

Zou iemand ook eens voor mij kunnen opfrissen of in de replicatie de DNA-hoeveelheid verdubbelt en/of het chromosomenaantal (ik denk enkel de DNA-hoeveelheid).

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-08-26 11:14:49 -0500

Maxim.Penninger gravatar image

DNA-hoeveelheid wordt verdubbelt bij de replicatie. Het aantal chromosomen blijft behouden bij de replicatie. Het aantal chromosomen blijft ook constant bij de mitose dus antwoord D.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-29 03:57:03 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Correct beantwoord

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-26 01:59:19 -0500

Aantal keer gelezen: 1,586 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '17