Stel je vraag
1

Chemie 2016-juli vraag 14 Galvanische cel

asked 2016-08-27 01:22:50 -0500

Isabelle.Remels gravatar image

updated 2017-07-02 09:43:58 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Vraag 13 van chemie: A+B met A is kathode, A+C met A is anode. Rangschik volgens dalende elektronenreductiepotentiaal.

C bevindt zich aan kathode, hier vindt reductie plaats dus hoge Eo (want moet elektronen kunnen opnemen). B aan anode, oxidatie dus lage Eo. Klopt het dat het antwoord dan C>A>B is?

Is elektronenreductiepotentiaal dus het 'omgekeerde' van reducerend vermogen? Hier twijfel ik altijd aan...

Bedankt

Isabelle

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-08-28 15:01:27 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2016-08-28 15:03:22 -0500

De term elektronenreductiepotentiaal ben ik nog nergens tegengekomen.

De standaardreductiepotentiaal Eo daarentegen is de maat waarin het element een reductie ondergaat. vb. Gegeven is

Fe2+/Fe, Eo = −0,41 V

Cu2+/Cu, Eo = +0,34 V

Wanneer we een ijzerstaaafje en koperstaafje aan elkaar koppelen in hun zoutoplossng zal Cu de kathode vormen en Fe de anode daar de standaard reductiepotentiaal van Cu groter is dan deze van ijzer. KRAO ezelsbruggetje : Kathode reductie en Anode oxidatie.

Met deze redenering kan je heel veel opgaven over oxidatie/reductie bij een galvanisch element oplossen.

Succes

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-08-27 01:39:52 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2016-08-27 01:40:18 -0500

Het antwoord is juist.

Je vergelijkt eerst A en B. Volgens jouw redenering (met het KRAO ezelsbruggetje) Kathode Reductie en Anode Oxidatie vind je dat de standaard reductie potentiaal van A > B. Hetzelfde doe je voor C en A en dan vind je dat de standaard reductiepotentiaal van C > A.

Dus C > A > B is het correcte antwoord.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-08-27 03:42:33 -0500

Isabelle.Remels gravatar image

Super, bedankt!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-28 15:38:48 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Om alle misverstanden de wereld uit te helpen hierbij de correcte opgave:

image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-27 01:22:50 -0500

Aantal keer gelezen: 690 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17