Stel je vraag
1

Celademhaling voorbeeldvraag

asked 2014-06-28 11:01:57 -0500

Laura gravatar image

updated 2015-03-13 17:12:58 -0500

yannick gravatar image

Dit was een vraag van in juli vorig jaar:

Welke reactie maakt meer warmte en hoeveel meer dan de andere? 1 mol glucose= 3740 KJ 1mol ATP= 30 KJ 1mol Ethanol= 1390

Hoe los je dit op?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-06-29 10:24:17 -0500

Veerle@Rebus gravatar image

updated 2015-03-13 17:13:05 -0500

yannick gravatar image

1) reactievergelijkingen en eindproducten van beide reactievergelijkingen (aantal ATP etc) neerschrijven 2) als je mbv de reactievergelijkingen en de gegevens dan het aantal KJ berekend (i.e. gewoon het aantal KJ invullen per mol glucose, ATP en ethanol) dan zal je een verschil zien tussen beide reacties. Dit verschil in KJ is het aantal KJ dat voor elke reactie in warmte is vrijgekomen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

is het uiteindelijke antwoord dan dat Celademhaling meer warmte afgeeft, nl 1700kJ meer dan alcoholische gisting?

Laura ( 2014-06-30 11:45:38 -0500 )edit
1

Klopt Laura: celademhaling geeft meer warmte vrij dan gisting. Ik zie dat Johan reeds op een gelijkaardige vraag van je geantwoord heeft...

Veerle@Rebus ( 2014-07-01 05:10:56 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-06-28 11:01:57 -0500

Aantal keer gelezen: 347 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15