Stel je vraag
1

Chemie 2016-juli vraag 13 - Chemisch rekenen

asked 2016-08-27 09:58:20 -0500

Clara.Schout gravatar image

updated 2017-09-03 13:45:52 -0500

Johan@REBUS gravatar image

In een gesloten recipiënt met constant volume wordt 1,0 mol HCl 1,0 mol CL2 1,0 mol O2 en 1,0 mol H2O gebracht.

Er treedt volgende reactie op:

4 HCl(g) + O2(g) ⇆ 2 Cl2(g) + 2 H2O(g)

Nadat er evenwicht is opgetreden, is er in totaal 3,8 mol gas aanwezig in het reactievat

Hoeveel mol Cl2-gas is er op dat moment in het reactievat aanwezig.

1) 1,4 mol

2) 1,6 mol

3) 1,8 mol

4) 2,0 mol

Kan iemand mij hierbij helpen want normaal werk ik steeds met de evenwichtsconstante, doch deze is niet gegeven !

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-08-26 13:26:35 -0500

Emilie.Dingenen gravatar image

image description Wat doe ik verkeerd? Ik kom D uit..

alvast bedankt

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-08-27 15:44:35 -0500

Clara.Schout gravatar image

Dat wil dus zeggen dat ik gewoon mijn reactieschema moet vervolledigen met 'X' voor de hoeveelheid die verdwijnt links van de reactiepijl en bijkomt rechts van de reactiepijl. Ik kom dan de vergelijking: (1-4x) + (1-x) + (1+2x) + (1+2x) = 3,8 mol en x is dan gelijk aan 0,2 mol. Dus de hoeveelheid Cl2 gas = 1 + 2x = 1,4 mol. Dit is antwoord 1. Correct?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik kom zelfde uit als je en op zelfde manier opgelost.

Adara ( 2017-06-07 04:28:04 -0500 )edit
1

answered 2016-08-27 13:56:51 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wat wel is gegeven is het aantal mol na reactie. Dit is wat er rest van de reactieproducten en wat er is gevormd aan reagentia. Misschien eens in deze richting denken. En a propos, als het is voor dinsdag dan zou ik voortmaken.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-26 14:02:44 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Emilie, je hebt x gevonden als x = 0.2 mol . De bepaalde hoeveelheid voor Cl2 is 1.4 mol. Dit is de juiste hoeveelheid; dus antwoord D. Kan je mij even laten weten waar je deze juli 2016 - blauw - vraag 13 vandaan hebt?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-07 02:55:27 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je kan dan op gelijkaardige wijze bepalen hoeveel HCl(g) en O2(g) er overblijft en hoeveel H2O(g) er wordt gevormd.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-27 09:58:20 -0500

Aantal keer gelezen: 2,073 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17