Stel je vraag
0

Biologie - prokayote cellen

asked 2016-08-28 08:32:43 -0500

Sofie.Reyniers gravatar image

Welke processen/organellen kunnen zowel voorkomen bij prokaryote als eukaryote cellen?

  1. ribosomen

  2. ATP-sythese

  3. celmembraan

  4. kernmembraan

  5. DNA-polymerase

  6. fotosynthese

  7. mitochondriën


A. 1-3-5-6

B. 1-2-3-5-6-7

C. 2-3-4-5-6

D. 1-3-5-6-7


Nu ik dacht 1-2-3-5-6, en deze combinatie staat er niet tussen.

Waar zit mijn fout?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2017-05-09 05:10:35 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Antwoord D = 1, 2, 3, 5 & 6 (maar er staat een fout in de antwoordmogelijkheden)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Martine, is ATP shynthese en mitochondriën niet aan elkaar verbonden? Als nummer 2, ATP synthese zowel bij prokaryoten als eukaryoten voorkomt moeten ze beiden mitochondrien bezitten?

Adara ( 2017-05-09 06:13:18 -0500 )edit

Nee, je kan ook ATP verkrijgen door de glycolyse (niet in de mitochondrie)

Martine@REBUS ( 2017-06-28 09:54:01 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-28 08:32:43 -0500

Aantal keer gelezen: 179 keer

Laatst gewijzigd: May 09 '17