Stel je vraag
0

Biologie - primers

asked 2016-08-28 08:54:04 -0500

Sofie.Reyniers gravatar image
  1. DNA-replicatie gebruikt een enkelstrengige RNA-primer op een enkelstrengige DNA-streng

  2. PCR-techniek gebruikt een enkelstrengige DNA-primer op een enkelstrengige DNA-streng

Welke stelling(en) is/zijn juist?


Ik dacht dat ze allebei juist waren, maar het blijkt dat enkel stelling 1 juist is. Waarom?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-05-02 07:58:18 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Beide stellingen zijn juist! Dus je eerste gedacht was juist.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-04-13 14:51:01 -0500

Adara gravatar image

Tijdens dna replicatie bouwt RNA polymerase een RNA streng op complementair aan DNA antisenstreng. Dus er is zeker RNA primer nodig. 1 moet juist zijn?

Bij PCR wordt er DNA primer gebruik. Het zijn allebei juist. Je moet ze nog nakijken misschien heb je je vergist?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-28 08:54:04 -0500

Aantal keer gelezen: 178 keer

Laatst gewijzigd: May 02 '17