Stel je vraag
1

Celdeling: Mitose

asked 2014-06-29 04:22:26 -0500

Jan gravatar image

updated 2017-10-11 15:49:56 -0500

Adara gravatar image

Een fruitvlieg heeft spermatozoïden met 7 chromosomen.

Hoeveel chromosomen heeft een delende lichaamscel van een fruitvlieg gedurende de anafase van de mitose?

Ik dacht aan 14, maar het zijn er 28. Kan iemand mij uitleggen waarom?

Alvast bedankt

Iemand die het kan uitleggen?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Kan iemand het nogmaals uitleggen hoe men aan 28 chromosomen komt?

Adara ( 2017-10-11 15:47:24 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2014-06-29 07:12:31 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:09:20 -0500

yannick gravatar image

De lichaamscel van de fruitvlieg heeft 14 chromosomen. Tijdens de metafase van de mitose wordt dit aantal verdubbeld. Tijdens de anafase worden deze naar de polen getrokken waar de nieuwe kernen gevormd worden. Hun aantal is dus 28. Pas hierna krijg je twee cellen met elk 14 chromosomen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor het antwoord !

Jan ( 2014-06-29 08:11:04 -0500 )edit

Johan@REBUS u zegt dat tijdens de metafase van de mitose wordt aantal chromosomen verdubbeld. Maar chromosomen veranderen nooit tijdens mitse?

Adara ( 2017-10-11 15:25:05 -0500 )edit

Tijdens metafase komen alle chromosomen met hun centromeer op het evenaarsvlak liggen. Vindt er ook verdubbeling plaats? Gebeurt verdubbeling van chromosomen niet enkel tijdens s - fase?

Adara ( 2017-10-11 15:31:23 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-06-29 04:22:26 -0500

Aantal keer gelezen: 39,478 keer

Laatst gewijzigd: Oct 11 '17