Stel je vraag
0

wiskunde simulatie examen juli vraag 8

asked 2016-08-29 03:35:30 -0500

Laura.Mertens gravatar image

hallo,

hier moet je de primitieve functie zoeken van de ²log(x) dit wil zeggen dat je de integraal moet nemen. Maar ik zou van ²log(x) maken ln(x)/ln(2) maar als je daar de integraal van neemt kom je niet antwoord d uit?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-08-29 04:07:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Laura, ik heb het simulatie examen niet bij de hand om te kijken wat antwoord D was. Maar in het algemeen is wat je doet correct. De 1/ln(2) is een constante die gewoon kan meegenomen worden. De integraal van ln(x) bereken je met partiële integratie (of je kent de basisformule).

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-29 04:31:50 -0500

Laura.Mertens gravatar image

Ahnn ja partiele integratie!! super bedankt ik heb het :p

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-29 03:35:30 -0500

Aantal keer gelezen: 226 keer

Laatst gewijzigd: Aug 29 '16