Stel je vraag
0

wiskunde vraag 13 examen augustus 2015

asked 2016-08-29 04:29:56 -0500

Laura.Mertens gravatar image

Hallo, Kan er iemand mij uitleggen hoe ik juist best begin? je zou 14/15 moeten uitkomen.. Dit is de opgave waarover mijn vraag gaar!

Een farmabedrijf exporteert 40 % van zijn productie naar het buitenland; de rest is voor het binnenland. Men ondervindt dat 15 % van de producten voor de export met vertraging geleverd wordt. Onder alle producten die met vertraging geleverd worden, is er 60 % voor de export. Bepaal het aandeel van de producten voor het binnenland dat zonder vertraging geleverd wordt.

Bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-08-29 06:42:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Maak een kruistabel met 60% binnenland, 40% export. Dan maak je in de andere richting Vertraging en geen vertraging. Van de 40% export wordt er 15% met vertraging geleverd, dat is dus 6% en dat schrijf je in de tabel. Daaruit volgt ook dat export zonder vertraging staat voor 34%.

Vervolgens: de 6% die in de tabel staat: export met vertraging is 60% van het totaal aantal producten met vertraging. Daaruit kan je afleiden dat het totaal aantal producten met vertraging 10% is. Nu weet je ook dat 4% van de producten voor het binnenland met vertraging geleverd worden. Volgende stap: 56% van de producten voor het binnenland hebben geen vertraging.

Voorwaardelijke kans: Bepaal het aandeel producten voor het binnenland die zonder vertraging geleverd wordt: 56%/60% = 1/14

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-29 04:29:56 -0500

Aantal keer gelezen: 536 keer

Laatst gewijzigd: Aug 29 '16