Stel je vraag
1

Toelatingsexamen augustus 2016?

asked 2016-08-31 07:48:33 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

Wat vonden jullie van het examen? Welke vakken waren moeilijk, welke niet? Was er een duidelijk verschil met juli 2016?

edit retag flag offensive close merge delete

7 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2016-09-06 03:14:02 -0500

Freya.Jena gravatar image

Ik vond wiskunde wel moeilijk, maar de rest ging wel bij mij. Ik vond wel dat er een duidelijk verschil was. Ik dacht dat augustus echt op juli ging lijken, maar die indruk had ik niet echt op het examen zelf.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-09-14 06:00:33 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

Augustus 2016 wiskunde

Vraag 3 wiskunde gele reeks:

Is het antwoord daar ook mogelijks foutief? Gr.,

Eureka

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bij de gele reeks moet het A zijn in plaats van B

Myriam@REBUS ( 2016-09-14 09:14:31 -0500 )edit
1

answered 2016-09-15 13:29:49 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Fysica en chemie waren redelijk gemakkelijk (vooral fysica). Over bio heb ik niet veel te zeggen. Het had naar mijn mening ongeveer dezelfde moeilijkheidsgraad als juli. Wiskunde was extreem moeilijk, daar heb ik jammergenoeg veel punten bij verloren en ben dus met 1 punt te weinig niet geslaagd. Dat wordt een jaartje wachten.

Ik heb gehoord dat er volgend jaar maar 1 examen is en dat alleen degenen die het best scoren geneeskunde mogen studeren. Is dit gerucht waar? Ik hoop van niet.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Voorlopig nog steeds een gerucht. Een speciale commissie is daar mee bezig. Maar nog steeds geen beslissing!

Eureka@REBUS ( 2016-09-15 15:06:22 -0500 )edit
1

answered 2016-09-13 08:05:37 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Wat vinden jullie van vraag 3 van wiskunde augustus 2016? Ik kom hier niet tot het antwoord van de oplossingssleutel. Iemand een idee waar ( of bij wie) de fout zit? Uitwerking met Wolfram Alpha in bijlage.

Vraag 3 augustus 2016.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dag Myriam, Dat is een zeer goeie opmerking. We bekijken dit verder. Volgens verdeelsleutel moet dit A zijn. Volgens uw berekening is dit antwoord D. Dit gaat over de blauwe reeks. Kan iemand oplossing bevestigen aub?

Eureka@REBUS ( 2016-09-13 10:22:09 -0500 )edit

Dag Myriam, Hoe los je deze vraag op zonder rekenmachine?

Eureka@REBUS ( 2016-09-14 03:53:25 -0500 )edit

De integraal van sinx tussen 0 en 1 reken je uit als [-cosx} tussen 0 en 1. Dit geeft 1 - cos(1). Nu is 1 radiaal gelegen tussen pi/3 en pi/2 en dat maakt dat cos(1) ligt tussen 0.5 en 0.71 (zie formularium). De oplossing moet dus kleiner dan 0,5 zijn en groter dan 0,33 (de andere 2 oplossingen)

Myriam@REBUS ( 2016-09-14 04:06:17 -0500 )edit

zal dit elders stellen

Eureka@REBUS ( 2016-09-14 05:55:52 -0500 )edit
1

answered 2016-09-06 00:16:16 -0500

Koen@REBUS gravatar image

'Chemie was gemakkelijk, maar voornamelijk fysica hebben ze heel gemakkelijk gemaakt in augustus. Wiskunde was verschrikkelijk moeilijk'.

Feedback van iemand die heeft deelgenomen aan het toelatingsexamen in augustus 2016

Nu dat de spits eraf is, zijn er misschien nog anderen die bijkomende informatie hebben.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-09-13 13:15:37 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Myriam heeft gelijk : de juiste oplossing is D !

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Thx Romain

Eureka@REBUS ( 2016-09-14 00:24:40 -0500 )edit
0

answered 2016-09-24 00:29:17 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

Vraag 3 wordt geschrapt. Gelukkig maar!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-31 07:48:33 -0500

Aantal keer gelezen: 1,806 keer

Laatst gewijzigd: Sep 24 '16