Stel je vraag
0

Fysica vraag 1 augustus 2016

asked 2016-09-13 14:29:29 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Hoe los je vraag 1 van fysica van het augustusexamen op? Opgave: C:\fakepath\image.jpg

Ik weet dat het juiste antwoord trede 5 is, maar ik heb het gevonden op een manier die veel en moeilijk rekenwerk kost. In essentie heb ik de formule van draagwijdte gebruikt en heb ik het opgelost naar de versnelling v. Ik heb toen alle vier de antwoorden ingevuld en keek toen welke van hen de v opleverde die het dichtst bij 1,5 m/s lag. Dit heeft veel tijd gekost en ik ben vrijwel zeker dat er een andere, gemakkelijkere methode moet bestaan.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-09-13 14:44:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb ook eerst de x en y verplaatsing berekend voor elke trede. Gaat, maar is een beetje lang.

Achteraf bekeken; de trap heeft een helling van 45 graden. Als we de verplaatsing horizontaal (x-richting) gelijk stellen aan de verplaatsing verticaal (y-richting) kunnen we het punt vinden waar de knikker met de trap zal botsen.

x=1,5 t en y=10t²/2

1,5t = 5 t² en dit lossen we op als t=0,3

x verplaatsing x= 1,5 maal 0,3 = 0,45

Dit is dus 45 cm en de knikker gaat dus met de vijfde trede botsen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Myriam, kan men deze vraag met behoud van energie op lossen?

Adara ( 2018-03-07 02:54:23 -0500 )edit

Dat zie ik toch niet zo dadelijk. Je weet de eindsnelheid niet en de hoogte tov de trede is ook onbekend omdat we juist de trede zoeken.

Myriam@REBUS ( 2018-03-14 08:14:13 -0500 )edit
0

answered 2016-09-14 11:17:16 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Ahzo, bedankt!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-09-13 14:29:29 -0500

Aantal keer gelezen: 594 keer

Laatst gewijzigd: Sep 14 '16