Stel je vraag
1

dna translatie

asked 2014-06-29 09:44:45 -0500

YuDi gravatar image

updated 2015-03-13 17:09:56 -0500

yannick gravatar image

Ik heb moeite met volgende vraag:

In een molecule mRna ziojn UAA en UAG stopcodons. De basenvolgorden van een deel van de DNA-streng waarop complementair mRna gevormd wordt is als volgt:

CAGTATTCAATGA

de afleesvolgorde is van links naar rechts. 123, 456 zijn steeds tripletten. Bij welke mutatie zal de aminozuurketen korten worden dan normaal:

a. 3 verandert in C b. 6 verandert in A c. 9 verandert in G d. 12 verandert in T

P.s ik weet niet zo goed hoe ik met dat 3' -> 5' systeem moet omgaan bij translatie

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2014-06-30 04:55:49 -0500

Veerle@Rebus gravatar image

updated 2015-03-13 17:10:06 -0500

yannick gravatar image

Op de volgende wiki-page kan je een mooi overzicht vinden rond het aflezen van mRNA om een eiwit te vormen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Genetisc.... Normaal gesproken krijg je ook zo’n overzicht van alle triplets mee op het examen.

Aan de gegeven streng kan je zien dat het DNA is (het bevat T). De afleesrichting in DNA is altijd van 3’ naar 5’ en er is aangegeven dat de afleesvolgorde van Li naar Re is.

Als je de omzetting naar mRNA maakt door het DNA fragment van li naar re te lezen krijg je:

[123456…] [CAGTATTCAATGA]

GUCAUAAGUUACU

Als je deze nieuwe streng van re naar li afleest (5’ naar 3’) en je alles eens op papier uitschrijft (nummering boven bovenste streng plaatsen) dan zie je dat als je de 12e letter (de G) verandert naar een T dat je dan op de RNA streng een A ipv een C krijgt. Als je dan van Re naar Li leest dan is het eerste codon een stopcodon UAA.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-06-29 09:44:45 -0500

Aantal keer gelezen: 589 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15