Stel je vraag
0

wiskunde functieverloop

asked 2017-04-08 07:56:41 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Kan iemand mij helpen bij het oplossen van volgend vraagstuk,aub?

Beschouw een cylindrisch vat (zonder deksel) met gegeven volume V0m3. Als de oppervlakte van het vat minimaal is,welk verband is er dan tussen de hoogte h (in m) van het vat en de straal r (in m) van het grondvlak?

h = 0.75 r h = r <c>h = 1.5r <d>h = 2r

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-04-09 03:34:05 -0500

Deze opgave vraagt de oppervlakte te minimaliseren. Hiervoor heb je een functiebeschrijving nodig van de oppervlakte (cilindermantel plus grondoppervlak). Omdat dit een functie zal zijn van h en r moet je 1 van de 2 nog door substitutie vervangen om een functie met 1 veranderlijke te hebben. Dit kan via de formule van volume dat constant moet zijn. Eens je de functie hebt, kan je deze afleiden en gelijk stellen aan 0 om het minimum te vinden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-08 07:56:41 -0500

Aantal keer gelezen: 451 keer

Laatst gewijzigd: Apr 09 '17