Stel je vraag
0

2013 juli vraag 6

asked 2017-04-10 04:34:20 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Kan iemand mij helpen met volgend vraagstuk,a.u.b? We beschouwen de functie: y=x^3-2x+4

vraag:Hoeveel raaklijnen aan deze functie zijn evenwijdig met de rechte 3x-y=2?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2017-04-10 07:47:26 -0500

Een raaklijn aan een functie heeft als richtingsco├źfficient de afgeleide van de functie, en voor een rechte om evenwijdig te zijn aan een andere rechte volstaat het om dezelfde richtingscoefficient te hebben.

Kortom bepaal de richtingscoefficient van de rechte, stel de afgeleide van de functie hieraan gelijk en los op naar x. Het aantal verschillende oplossingen dat je vindt, is het gezochte aantal.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-04-10 08:46:35 -0500

Houda.Kassou gravatar image

danku wel!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-10 04:34:20 -0500

Aantal keer gelezen: 210 keer

Laatst gewijzigd: Apr 10 '17