Stel je vraag
1

2000 juli vraag 7

asked 2017-04-11 09:49:59 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Kan iemand helpen voor de volgende vraag: Neem aan dat de geslachtsverhouding jongen:meisje bij geboorte gelijk is aan 1:1. Van een welbepaald gezin weet je dat er drie kinderen zijn en dat er een ervan een meisje is. Hoe groot is de kans dat de andere twee kinderen jongens zijn?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2017-04-27 15:07:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als je de kansenboom tekent zijn er 8 mogelijkheden. De mogelijkheid van 3 jongens kan je uitsluiten, aangezien er al minstens één meisje is. Er zijn 3 mogelijkheden met 2 jongens en één meisje (zie antwoord 1) op een totaal van 7 mogelijkheden. (M J J of J J M of J M J) : (M J J of J J M of J M J of M M J of M J M of J M M of M M M) Dus 3/7 kans dat de andere 2 kinderen jongens zijn.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-04-11 17:20:20 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-04-11 17:20:54 -0500

Is het niet gewoon zo: M J J of J J M of J M J

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-11 09:49:59 -0500

Aantal keer gelezen: 493 keer

Laatst gewijzigd: Apr 27 '17