Stel je vraag
0

biologie-1997-augustus vraag 3

asked 2017-04-14 10:40:58 -0500

Houda.Kassou gravatar image

Kan iemand helpen bij de volgende vraag. Ik snap waarom uitspraak 1 juist is en 3 fout maar begrijp niet waarom 2 ook juist is kan iemand mij die uitleggen, alstublieft???

In volgroeide zenuwcellen of neuronen van de mens vindt men o.a. een kern, endoplastisch reticulum en ribosomen. In volgroeide rode bloedcellen (=erythrocyten) van de mens komen deze organellen niet meer voor. Een leerling vergelijkt volgroeide rode bloedcellen met zenuwcellen van de mens en doet daarover volgende uitspraken: 1.In de rode bloedcellen wordt minder eiwit geproduceerd dan in zenuwcellen. 2.In de rode bloedcellen neemt het aantal intacte enzymmoleculen sneller af dan in zenuwcellen. 3.De rode bloedcellen kunnen zich mitotisch delen en zenuwcellen kunnen dat niet. Welke uitspraak is of welke uitspraken zijn juist?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
1

answered 2017-05-02 08:01:31 -0500

Martine@REBUS gravatar image

In stelling 2 heb je enzymmoleculen. Enzymen zijn proteïnen, dus hiervoor heb je DNA (in de kern), ER en ribosomen nodig. Dus bij een rode bloedcel worden er minder eiwitten geproduceerd, aangezien deze organellen niet aanwezig zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-14 10:40:58 -0500

Aantal keer gelezen: 399 keer

Laatst gewijzigd: May 02 '17