Stel je vraag
0

chemie, stoïchiometrie

asked 2017-04-16 07:36:36 -0500

Samira.Ghaznawi gravatar image

updated 2017-04-24 17:05:29 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Zou iemand me kunnen uitleggen hoe je aan zulke vraag moet beginnen en oplossen: hoeveel zuurstofatomen zitten in 1 liter lucht? Met 21% zuurstof in lucht bij normomstandigheden? Ik dacht dat het aantal zuurstof atomen = n. Na ( getal van Avogadro) Maar hoe bepaal je n dan? n=P.V/R.T? wat is mijn v dan? v=1liter of v=22,4liter? alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-04-16 09:50:48 -0500

Bij normale omstandigheden is 1 mol gas gelijk aan een volume van 22,4 l. 1l lucht zul bijgevolg 1/22,4 mol atomen bevatten = 0,0446 mol. Aangezien lucht 21% zuurstof bevat, zal het 0,009375 mol zuurstof bevatten. Vervolgens kan men het aantal zuurstofatomen berekenen: N = n * Na = 5,64 * 10^21 atomen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewelll!!!

Samira.Ghaznawi ( 2017-04-16 11:52:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-16 07:36:36 -0500

Aantal keer gelezen: 52 keer

Laatst gewijzigd: Apr 24 '17