Stel je vraag
0

chemie, kinetiek

asked 2017-04-16 12:40:55 -0500

Adara gravatar image

Waarom is bij een homogeen verdeelde reagentia totaal aantal botsingen groter dan bij een heterogeen verdeelde reagentia? Bedoelt men hierbij dat homogeen verdeelde reagentia fijner verdeeld is? alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-04-17 12:04:22 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Homogeen - heterogeen - & verdeling. Is een stof verdeeld in een andere stof dan is het mogelijk dat beide stoffen goed mengbaar zijn of niet. - Indien goed mengbaar dan vormen ze een homogeen mengsel. Bij een homogeen verdeeld reagens zijn de bestanddelen niet meer te onderscheiden. Homogene mengsels worden ook oplossingen genoemd. Ze bestaan uit een oplosmiddel waarin een andere stof is opgelost. - Indien niet goed mengbaar dan heeft men een heterogeen mengsel. De verschillende bestanddelen zijn nog merkbaar. Als de stoffen goed mengbaar zijn is de kans op botsingen groter dan wanneer de stoffen niet goed gemengd zijn. Wat jij vraagt mbt 'fijner verdeeld' gaat eigenlijk om beter verdeeld; beter gemengd, beter opgelost. De kansen op botsingen bij goede verdeling is dan mogelijks groter. Dit kan bv. wanneer de stoffen dezelfde aggregatietoestand bezitten. Zo zal In een oplossing van koolstofmonoxide en zuurstofgas de kans op een hoger aantal botsingen groter zijn dan in een kalkwater-suspensie met kleine vaste deeltjes in water.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

hartelijk dank voor uitgebereide uitleg.

Adara ( 2017-04-17 16:04:12 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-16 12:40:55 -0500

Aantal keer gelezen: 121 keer

Laatst gewijzigd: Apr 17 '17