Stel je vraag
0

goniometrie vraag 2.1.18

asked 2017-04-18 04:24:24 -0500

Elisabeth.Lemmens gravatar image

Beste, bij deze vraag zouden we op 11 oplossingen moeten uitkomen terwijl ik er persoonlijk 12 vind. Het is wel zo dat dezelfde oplossingen terugkomen, aangezien de sinus van 1/2 gelijk is aan de sinus van -1/2. ik kom dus 6 verschillende oplossingen uit, en in het totaal 12 oplossingen. Doe ik dan iets verkeerd? Of moeten het er dan 12 zijn? Hieronder mijn uitwerking:

image description

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Hoe kom je aan 7phi/15 en 13phi/15 ? alvast bedankt!

Adara ( 2017-04-18 17:19:42 -0500 )edit

Als je k=1 stelt dan kom je dit uit: phi/ 15 + 2phi/5 --> deze op gelijke noemer brengen en dan krijgen we 7phi/15. Hetzelfde voor k=2 --> hierbij moeten we dan phi/15 + 4phi/5 uitkomen

Elisabeth.Lemmens ( 2017-04-19 06:52:39 -0500 )edit

De rechtse kolom vertrekt van de foute waarde. Als sin alfa -1/2 is vertrek je van -pi/6 en -5pi/6

Myriam@REBUS ( 2017-04-25 03:19:37 -0500 )edit

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-04-18 07:57:33 -0500

De hoek waarbij de sinus gelijk is aan -1/2 is -pi/6 of pi+pi/6. Als je daarvoor de oplossingen uitschrijft zullen er vermoedelijk slechts 5 in het interval liggen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-04-18 10:35:46 -0500

Elisabeth.Lemmens gravatar image

ohja ik zie het nu! bedankt!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-18 04:24:24 -0500

Aantal keer gelezen: 118 keer

Laatst gewijzigd: Apr 18 '17