Stel je vraag
0

Fysica 3.2.11

asked 2017-04-19 13:44:38 -0500

Emilie.Peperstraete gravatar image

Kan iemand deze vraag uitleggen? Ik begrijp niet zo goed welke formules je hier moet toepassen.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-04-25 03:27:12 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bereken eerst de kracht bij stilstaande lift. Dat is het echte gewicht van de persoon. Vervolgens versnelt de lift opwaarts en teken je opnieuw de krachten. De kracht die de persoon in de naar boven versnellende lift op de bodem van de lift uitoefent is zijn schijnbaar gewicht. Hier kan je het schijnbaar gewicht uit berekenen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-28 04:15:40 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

updated 2017-05-28 04:24:10 -0500

De som van de krachten bij een stilstaande lift lijkt me gelijk aan 0? Aangezien de som van de krachten = m x a en a bij een stilstaande lift = 0. Hoe krijg je hier dan het echte gewicht uit? Klopt het dat G (gewicht) = m (massa) x g (valversnelling) bij rust? En bij beweging naar beneden: G = m ( g - a), of naar boven: G = m (g+a)? Als dit klopt is de kracht waarmee de persoon duwt op de lift = aan zijn gewicht bij versnelling naar boven = 1050 N

(+ ik denk dat deze persoon, die de vraag stelde, effectief vraag 3.2.11 bedoelde, en niet 3.1.11..)

Dankjewel in iedere geval voor 3.1.11!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Als de persoon met een kracht van 1050 N op de weegschaal duwt zal de weegschaal 105 kg aangeven. Dat is dus het schijnbaar gewicht.

Myriam@REBUS ( 2017-05-28 05:35:34 -0500 )edit

bedankt! :)

Camille.Hoefnagels ( 2017-05-28 05:53:44 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-19 13:44:38 -0500

Aantal keer gelezen: 897 keer

Laatst gewijzigd: May 28 '17