Stel je vraag
2

Vrije val en verticale worp

asked 2014-06-30 02:37:35 -0500

Jo gravatar image

updated 2015-03-13 17:10:19 -0500

yannick gravatar image

Hallo, het hoofdstukje fysica 'kinematica' snap ik niet zo goed. Ik denk nochtans dat het principe niet moeilijk is, maar ik zie het niet. Bijvoorbeeld bij de volgende vraag:

Men stuurt een kleine testraket verticaal omhoog in het gravitatieveld van de aarde. De reactiemotor zorgt gedurende 5 seconden voor een constante versnelling van 8 m/s², dan is de brandstoftank leeg. Hoe hoog geraakt deze raket?

(A) 100 m

(B) 182 m

(C) 82 m

(D) 123 m

====

Ook dit type vragen snap ik niet: Men laat een meloen vallen van 20 m hoogte. Op hetzelfde moment schieten we een pijl verticaal omhoog van op de grond. De pijl treft de meloen na 1 seconde. Met welke snelheid werd de pijl afgeschoten?

(A) wortel 10 m/s

(B) wortel 20 m/s

(C) 10 m/s

(D) 20 m/s

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
3

answered 2014-06-30 04:26:09 -0500

Romain@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:10:31 -0500

yannick gravatar image

Vraag 1 : de beweging bestaat uit 2 delen : eerst een EVRB gedurende 5 sec., daarna een vertikale worp met beginbsnelheid v0(= eindsnelheid van de EVRB)

Vraag 2 : de meloen voert een vrije valbewegine uit : schrijf x(t) op de pijl voert een vertikale worp uit : schrijf x(t) op Stel daarna de 2 x(t)'s gelijk aan elkaar en je hebt t

Dag,

Romain

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2014-06-30 02:37:35 -0500

Aantal keer gelezen: 1,150 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15