Stel je vraag
0

Chemische evenwicht 7-33

asked 2017-04-20 03:58:22 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-04-24 17:06:01 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Om de oefening 7-33 van hoofdstuk chemische evenwicht op te lossen heb ik volgende stappen uitgevoerd: 1) evenwichtsconcentratie van zilverionen x= 1;3.10^-5mol/l berekend via ks

2) AgNO3 + Nacl - Agcl + NaNo3 n(NaCl)=34.10^-4 n(AgNO3)=34.10^-4 en zijn concentratie= 0,34mol/liter

Klopt mijn berekening? Wat zou men hieruit kunnen besluiten? 0,34M is veel groter dan 1,3.10^-5M maar wat is de minimale concentratie van AgNO3?

alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-04-24 16:15:33 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De eerste stap is de opgave goed lezen en proberen te analyseren. Soms helpt het om even een schets te maken van hetgeen er wordt beschreven in de opgave. Er worden twee oplossingen samengevoegd. Welke oplossingen en welke volumes? Wat wordt het nieuwe volume? Welke neerslag kan hier ontstaan? Kan je dan de concentratie Ag+ ionen berekenen die je nodig hebt in dit volume om een neerslag te krijgen (tip gebruik hiervoor de Ks van AgCl). Wat diende dus de beginconcentratie te zijn van de Ag+ ionen of AgNO3. Geef maar even aan of het op die manier lukt om de juiste oplossing te bekomen? Post je dan je antwoord voor je medecollega's die mee op het forum volgen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-04-27 14:09:46 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-05-03 03:41:32 -0500

Wie kan mee de redenering verder uitwerken om tot de juiste oplossing te komen? Deze vraag staat nog open !

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Op het moment dat er neerslag wordt gevormd, is mol hoeveelheid van zilvernitraat en natriumchloride zelfde?

Adara ( 2017-05-03 04:37:03 -0500 )edit

Gevraagd is de minimale concentratie om neerslag te veroorzaken, ik geloof dat men vraagt naar wanneer er de maximale oplosbaarheid S wordt bereikt? Bij welke concentratie van AgNO3?

Adara ( 2017-05-03 04:51:47 -0500 )edit

Ik zou 34.10^-4mol - 1,3.10^-5mol doen zo kom ik aan 0,0033 mol zilvernitraat, en die delen door 20ml oplossing en komt ik op 0,165 mol/l zilvernitraat

Adara ( 2017-05-03 05:00:51 -0500 )edit

Probeer eens uitgaande van het stappenplan hieronder beschreven een schets te maken van hetgeen er wordt uitgevoerd in de opgave. Bovenstaande redenering is niet correct.

Koen@REBUS ( 2017-05-04 17:31:16 -0500 )edit
0

answered 2017-06-03 14:44:14 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Er is gegeven dat na samenvoegen van zilvernitraat en natriumchloride-oplossingen het gevormde zilverchloride neerslaat en dat Ks voor AgCl = 1.7. 10^-10. Wat stelt Ks voor AgCl voor? Wat kan je hier uithalen? Verder, samenvoegen van volumes van twee oplossingen maakt dat het volume veranderd (nl. vergroot). Wat is hiervan het effect op de concentraties? Je kan wellicht de foute redenering corrigeren en ...

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-20 03:58:22 -0500

Aantal keer gelezen: 557 keer

Laatst gewijzigd: Jun 03 '17