Stel je vraag
0

Biologie, primer

asked 2017-04-20 09:14:20 -0500

Adara gravatar image

Zou er iemand me een duidelijke uitleg kunnen geven over primer. Ik haal verschillde soorten door elkaar en ik geloof dat het komt doordat ik niet goed weet wat het precies is. 1) wat is een primer? dubbelstreng of enkel streng nucleotiden? 2) wat doet een primer? voordat dna sythese of rna synthese kan starten bindt het aan de dubbel of enkel strenging nucleodite keten? 3)welke soorten primers bestaan er en wat voor functie hebben ze? Dna primer voor DNA polymerase en RNA primer voor? dank bij voorbaat

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-05-02 07:49:45 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Een primer is een klein stukje DNA of RNA dat gebruikt wordt als startpunt bij replicatie, transcriptie of PCR, vanaf hier wordt er verder gebouw. (Zie ook het bundeltje van de theorie van biologie (transcriptie & replicatie & replicatie))

Bij PCR zijn steeds twee primers nodig, één voor de coding-streng en één voor de template-streng. Deze worden de forward en de reverse primer genoemd.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-20 09:14:20 -0500

Aantal keer gelezen: 276 keer

Laatst gewijzigd: May 02 '17