Stel je vraag
0

Biologie, biotechnologie, DNA fingerprint

asked 2017-04-20 10:05:28 -0500

Adara gravatar image

ik begrijp werking van DNA fingerprint niet goed. Voor DNA fingerprint heeft men eerst Dna uit bepaalde cel nodig. Op die Dna die men geisoleerd heeft past men PCR toe. Tijdens PCR bindt specieke primer zich aan repetitief DNA. 1)Waarom bindt die zich aan repetitief DNA. ( zodat men grote hoeveelheden van repetitief DNA verkrijgt?) 2) is dat een DNA primer? 3) Na PCR heeft men repitief DNA vermenigvuldigd. Gebruikt men 1 restrictienzym om ze te knippen voor gelektroferase? Of verschillende restrictieeenzymen? alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-29 03:58:50 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Bekijk dit eerst even terug in je cursus, want je slaat momenteel een paar zaken door elkaar.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-20 10:05:28 -0500

Aantal keer gelezen: 120 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '17