Stel je vraag
0

biologie,afweer

asked 2017-04-25 06:52:51 -0500

Adara gravatar image

Uit wat bestaat een serum en antiserum? Ik heb opgezocht maar nergens een duidelijk omschrijving gevonden. Antiserum bevat blijkbaar hoge concentratie van antilichamen. Maar bevat dan serum antigenen? Lijkt me niet logisch? maar woord anti doet wel vermoeden dat ze tegengestelde componenten moeten bevatten? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-05-02 07:15:26 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Serum is de afkorting van serumtherapie: dit is het toevoegen van antilichamen ter genezing (vb. slangengif) Antiserum is de toevoeging van antilichamen zelf ter genezing (vb. slangengif) Dus in wezen hetzelfde proces.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah dan serum=antiserum? Waarom twee termen voor zelfde proces die tegengesteld lijken?

Adara ( 2017-05-02 07:21:14 -0500 )edit

Niet letterlijk het zelfde, maar er wordt wel hetzelfde bedoeld

Martine@REBUS ( 2017-05-02 08:12:43 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-25 06:52:51 -0500

Aantal keer gelezen: 128 keer

Laatst gewijzigd: May 02 '17