Stel je vraag
1

fysica, Hoofdstuk 4 elektrostatica

asked 2017-04-27 11:55:08 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-04-27 14:51:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Op pagina 28 onderaan staat dat potentiaal op een constante na bepaald is, deze constante kan me vrij kiezen. Wat bedoelt men hiermee? Moet men bij maken van oefeningen hier rekening mee houden of in welke andere gevallen? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-04-27 14:46:55 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Samira, Het gaat hier over een condensator. Van belang is het verschil in potentiaal en de afstand tussen de platen: E=∆V╱d Wat bedoeld wordt is dat je er niet mag van uit gaan dat één van de platen op nul staat (geaard is), en al helemaal niet dat dit altijd de negatieve of de positieve plaat zou zijn. Zo duidelijk? Myriam

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Heel erg bedankt Myriam, maar waarom mag men er niet vanuit gaan dat 1 van de platen op nul staat?

Adara ( 2017-04-27 14:55:35 -0500 )edit

Het kan zijn dat één van de platen op nul staat, maar dat hoeft niet zo te zijn. Als de negatieve plaat op -100000 volt staat en de positieve op -50000 volt heb je net zo goed een homogeen elektrisch veld.

Myriam@REBUS ( 2017-04-27 14:58:56 -0500 )edit

wat is verschil tussen twee condensatoren waarbij ene op positieve plaat nul volt heeft en andere op negatieve plaat nul volt heeft? Kan potentiaal tussenin in het midden van twee platen ook nul zijn?

Adara ( 2017-04-27 15:13:16 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-27 11:55:08 -0500

Aantal keer gelezen: 187 keer

Laatst gewijzigd: Apr 27 '17