Stel je vraag
0

wiskunde, oefeningbundel, vraag 1.3.10

asked 2017-04-27 15:41:26 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-04-27 15:43:07 -0500

image description Zou iemand me kunnen helpen, ik weet niet wat ik verkeerd doe?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-05-02 02:23:25 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\logaritme.JPG Nieuwe poging, ook met beperkingen

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Myriam bedankt voor de moeite, ik hebt het wel kunnen openen en begrepen ook.

Adara ( 2017-05-02 05:18:42 -0500 )edit

Moet het in de teller niet 2^-9 staan? want 1/8= 8^-1 =( 2^-3)^3= 2^-9

Adara ( 2017-05-02 05:26:55 -0500 )edit

Ik heb de factor 9 er voor gezet. 3^18*2^9 = (3^2*2)^9 en vervolgens de factor 9 voor de logaritme

Myriam@REBUS ( 2017-05-02 06:15:28 -0500 )edit
0

answered 2017-04-28 15:00:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

√((((log_a⁡〖3^18 〗 2^9 ))/((log_a⁡〖3^2 〗 2^1 ) )) ) = √(9 ((log_a⁡〖3^2 〗 2^1 ))/((log_a⁡〖3^2 〗 2^1 ) )) = 3√1 =3 (lay-out valt een beetje tegen)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, het is onleesbaar.

Adara ( 2017-05-01 15:39:47 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-04-27 15:41:26 -0500

Aantal keer gelezen: 142 keer

Laatst gewijzigd: May 02 '17