Stel je vraag
0

wiskunde, algebraisch rekenen, vraag 1.6.1

asked 2017-05-01 16:55:57 -0500

Adara gravatar image

Heeft iemand enig idee hoe men deze oefening moet oplossen. Ik heb het als volgt proberen op te lossen ( V=vierkantswortel) Het is een breuk om uitkomst zo klein mogelijk te maken zou ik delen door grotere noemer, dus x^2.Vy < Vz -1 daarna ga ik vierkantswortel wegwerken, x^4.y< z-1 maar hier zit ik vast. welke getal je ook neemt, welke gegeven vierkantswortel je ook neemt rechterkant kan niet groter zijn dan rechter kant.

Hoe kan men anders te werk gaan? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-05-02 02:50:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Eerst vereenvoudigen. De x in de noemer kan weggewerkt worden door teller en noemer te delen door x

Nu komt elke letter nog maar één keer voor en kan je het oplossen. Je plaatst het grootste getal in de noemer en de twee kleinste in de teller. Het derde getal (vierkantswortel 7) is wat je overhoudt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-01 16:55:57 -0500

Aantal keer gelezen: 512 keer

Laatst gewijzigd: May 02 '17