Stel je vraag
0

wiskunde vraag 1.6.3 (p. 16 oefeningen)

asked 2017-05-01 18:40:37 -0500

Adara gravatar image

Ik kom voor D=a -16 uit en wat is de bestaansvoorwaarde? Is het dat D>0 want ze spreken over x1 en x2 en ene is kwadraat van andere dat betekent dat x1 is niet gelijk aan x2 dus mag D niet nul zijn? Ook niet kleiner want functie heeft wel oplossing. klopt het? Hoe moet ik nu verder uitwerken?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-05-02 02:47:14 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

D=a²-4*64 en dus is de bestaansvoorwaarde a²>= 236 (anders kan je geen twee oplossingen bekomen)

De rest van deze oefening kan je beter uitwerken met de som- en produktmethode.

Je vertrekt van: (x-b1)(x-b2)=0 en dit is een andere vorm van x² +ax+64=0

Hierbij is bijvoorbeeld (b2)=(b1)² zodat er komt te staan na uitwerking: x² -(b1+(b1)²)x +(b1)³

Je stelt nu (b1)³ gelijk aan 64 en dus is b1=4 en b2=16 en a=-20

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe komt u aan 236? a^2>4.64 dus a^2>256 niet?

Adara ( 2017-05-02 05:34:40 -0500 )edit

als D=a^2-256 dan vierkantswortel van D=a-16 zo kom ik voor x1=-8 uit en voor x2=a-8

Adara ( 2017-05-02 05:39:58 -0500 )edit

Het moet inderdaad 256 zijn. Reken- of typ foutje!

Myriam@REBUS ( 2017-05-02 06:09:13 -0500 )edit

(a²-b²)^0.5 is niet a-b. Dus vierkantswortel D is niet a-16

Myriam@REBUS ( 2017-05-02 06:11:15 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-01 18:40:37 -0500

Aantal keer gelezen: 1,054 keer

Laatst gewijzigd: May 02 '17