Stel je vraag
0

chemie, oefening 4-56 (p.61)

asked 2017-05-02 05:53:43 -0500

Adara gravatar image

Ik heb deze oefening al volgt opgelost, wat hebben jullie? en Hoe hebben jullie het opgelost? 2Na3(PO4) + 3Ba(NO3)2 > 6NaNO3+ Ba3(PO4)2

molhoeveelheden vergelijken: Bariumnitraat is limiterend reagens en zo kom ik voor bariumfosfaat 0,033mol uit en dus zijn massa= 19,866g ik weet niet of het juist is? Moest juist zijn, ik heb 0,5l oplosmiddel nergens gebruikt, waarom is het dan gegeven?

Bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-05-02 06:32:12 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Op de vraag 'Hoeveel gram ..." wordt verwacht dat je een massa in gram geeft. Je vond zowat 20 gram. Was de vraagstelling "Wat is de concentratie ..." dan dien je rekening te houden met het volume. Hier bekom je 0.033 mol bariumfosfaat en deze is in 0.5 L. Voor de concentratie zou je dus nog verder dienen te rekenen. Bv. zo ook in opgaven waar je pH dient te bepalen dien je rekening te houden met het volume waarin zich de overmaat zuur of base bevind. Deze dien je dan om te rekenen naar mol per liter alvorens pH te berekenen. Het hangt dus van een goede analyse van de vraag af welke elementen moeten worden gebruikt of niet.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt, en is 20g dan juiste antwoord?

Adara ( 2017-05-02 06:43:30 -0500 )edit

20 g is het juiste antwoord

Koen@REBUS ( 2017-05-03 03:32:14 -0500 )edit
0

answered 2017-05-02 11:48:31 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je had 19,866 g berekend. Proficiat als dit met hoofdrekenen is. Bij het uitwerken van een opgave doe je best eerst het redeneerwerk en als laatste stap ga je rekenen. Je kan dan wellicht vereenvoudigen; en een schatting maken waar het naartoe gaat. Indien op het examen de gegeven mogelijkheden ver uit elkaar liggen kan je aan een schatting voldoende hebben om een resultaat aan te stippen. Zo niet, dan stop je tijd in fijn uitgewerkt 'cijferen'

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-02 05:53:43 -0500

Aantal keer gelezen: 116 keer

Laatst gewijzigd: May 02 '17