Stel je vraag
1

chemische bindingen

asked 2017-05-02 07:36:07 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-05-03 03:40:33 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Weet iemand waarom een sigma binding sterker is dan een pi-binding?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
1

answered 2017-05-02 10:13:38 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De pi-binding is een zwakker type binding, omdat de overlap van de electronenwolken niet zo effici├źnt is als bij een sigma-binding. De elektronendensiteit bevindt zich niet tussen de atoomkernen van de bindende atomen, maar net erboven en eronder. Bij een sigma-binding zit deze tussen de bindende atomen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bij een pi-binding bevindt de elektronendichtheid zich onder en boven de as en daarom is er geen rotatie mogelijk bij een pi binding, klopt het? Maar wat ik dan niet goed begrijp is waarom kan je cis en trans isomerie enkel bij een pi-binding hebben? Rotatie is toch niet mogelijk?

Adara ( 2017-05-02 10:55:44 -0500 )edit

Dat is juist de reden waarom je twee verschillende moleculen met dezelfde brutoformule (= isomerie) krijgt wanneer de atomen in Trans of Cis vorm staan.

Koen@REBUS ( 2017-05-03 03:38:31 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-02 07:36:07 -0500

Aantal keer gelezen: 229 keer

Laatst gewijzigd: May 03 '17