Stel je vraag
1

Chemie : 2016-17: Oefening 6-15

asked 2017-05-02 09:29:03 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-07-04 07:25:56 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zou iemand me kunnen helpen met deze oefening, ik kan de orde van reactie niet vinden hier.

A + B > c A=4x B=1/2x V=8x 2^2. 2^(-1) = 2^3 ik dacht dat orde van A moet 2 zijn en van B moet 1 zijn Maar zoals het nu staat kan niet want 1 is niet gelijk aan 3

Kan orde van reactie ook groter zijn dan 3? of Kan het ook Q ( rationale getallen) zijn? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-05-02 10:24:31 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-05-02 10:25:50 -0500

Concentratie van A vier maal groter

Concentratie van B twee maal kleiner

Reactiesnelheid 8 maal groter

Jouw oplossing:

[A] in het kwadraat = 4 in het kwadraat = 16

[B] tot de eerste macht = 1/2 tot de eerste macht = 1/2

Dus de totale impact op de snelheid is dus 8 maal groter.

Jouw oplossing is dus correct.

Het kunnen ook grotere getallen zijn dan 3 of 1/2 (vierkantswortel) of 1/3 (derdemachtswortel)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe bepaal je die exponenten? Mag je B zomaar kiezen?

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-03 13:17:39 -0500 )edit
2

answered 2017-07-03 13:47:38 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je moet een combinatie van coëfficiënten voor A en B vinden die er voor zorgen dat de snelheid 8 maal groter wordt.

Op het toelatingsexamen is dit een meerkeuzevraag en kan je de verschillende oplossingen A tot en met D aftoetsen aan dit gegeven.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor de hulp!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-03 14:05:42 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-02 09:29:03 -0500

Aantal keer gelezen: 298 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '17