Stel je vraag
1

fysica, elektrostatica, oefening 4.1.4 (p 48)

asked 2017-05-03 15:01:04 -0500

Adara gravatar image

Een koperen blok is geaard, we brengen een positief geladen voorwerp boven het blok. Wat gebeurd is met de lading in blok? Ik dacht C omdat bedoeling van aarding is toch dat het voorwerp neutraal blijft?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-05-04 05:22:22 -0500

Het effect van aarding is dat je de koperen blok verbindt met een oneindig groot reservoir aan ladingen (bovendien bij conventie op potentiaal nul) Door het positief geladen voorwerp erboven te brengen, zullen er negatieve ladingen aangetrokken worden via de aarding en wordt het blok negatief geladen.

Als er geen aarding van het koperen blok was, dan bleef het blok neutraal (er kunnen geen ladingen bij gemaakt worden) maar ze kunnen wel verplaatsen binnen het blok. In dit geval wordt de boven zijde negatief geladen en de onderzijde positief geladen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oky ik heb het als volgt begrepen, als je positief geladen voorwerp erboven brengt gaan de ze de negatieve lading van de aarde trekken via de aarding?

Adara ( 2017-05-04 15:05:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-03 15:01:04 -0500

Aantal keer gelezen: 499 keer

Laatst gewijzigd: May 04 '17